เครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน

Share

เครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน (Climate Finance Network Thailand – CFNT) เป็นศูนย์วิจัยและองค์กรเครือข่าย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2567 เรามุ่งเน้นการส่งเสริมแนวปฏิบัติทางการเงินที่ยั่งยืนและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส วัตถุประสงค์สูงสุดของเราคือการเพิ่มการตอบสนองของภาคการเงินไทยต่อความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ และร่วมมือกับพันธมิตรในการกำหนดภูมิทัศน์ทางการเงินที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนระดับโลก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และครอบคลุม

ก้องภพเคยมีประสบการณ์ที่หลากหลายจากการทำงานในวงการข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู้สื่อสารองค์กรและนักวิจัยที่ CFNT ก้องภพจบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักอ่านตัวยง และชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง เขามุ่งมั่นที่จะค้นหาศักยภาพของภาคการเงินในการจัดการกับภาวะโลกรวน