งานเปิดตัวเครือข่ายฯ พร้อมแถลงผลวิจัยชิ้นแรก“การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูญค่าของโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซในประเทศไทย”

Share

วันที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา 08:30 – 12:30 น. ที่ ห้องซากุระ ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ เครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน (Climate Finance Network Thailand หรือ CFNT) ได้จัดงานแถลงเปิดตัวเครือข่ายพร้อมผลงานวิจัยชิ้นแรก “ชำระบัญชีฟอสซิล: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูญค่าในอนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซในประเทศไทย” และเสวนาในหัวข้อ “เพิ่มพลังเพื่อรับมือโลกรวน: แผนพลังงานชาติฉบับใหม่และกฎหมายโลกรวน”  

ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) นที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรรณิการ์ ศรีธัญญลักษณา หุ้นส่วน บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด และ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(9:00 – 9:30 น.) แนะนำเครือข่าย CFNT

คุณสฤณี อาชวานันทกุล

ผู้อำนวยการ CFNT

(9:30 – 10:15 น.) ผลการศึกษาโครงการวิจัย

“การชำระบัญชีฟอสซิล: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูญค่าในอนาคตของโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซในประเทศไทย“

คุณรพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

หัวหน้าทีมวิจัย CFNT

(10:15 – 10:30 น.) ถาม – ตอบ

(10:40 – 12:10 น.) ช่วงการเสวนา

หัวข้อ “เพิ่มพลังเพื่อรับมือโลกรวน: แผนพลังงานชาติฉบับใหม่และกฎหมายโลกรวน“

คุณสมโภชน์ อาหุนัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

คุณนที สิทธิประศาสน์

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คุณกรรณิการ์ ศรีธัญญลักษณา

หุ้นส่วน บริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์

อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ: คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์

นักจัดการด้านข้อมูลและงานสื่อสาร ดาต้า แฮทช (ผู้จัดรายการ)

(12:10 – 12:30 น.) ถาม – ตอบ

เครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน (CFNT)