เครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน (CFNT)

CFNT หรือ เครือข่ายการเงินเพื่อรับมือกับภาวะโลกรวน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2567 เราเป็นองค์กรวิจัยและกลุ่มเครือข่ายที่มุ่งมั่นสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรลุเป้าหมายในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้อยู่ในกรอบ 1.5 องศาเซลเซียสตามข้อตกลงปารีส

วัตถุประสงค์ของเรา

ส่งเสริมความเข้าใจเชิงลึก
เกี่ยวกับพลวัตและความเชื่อมโยง
ระหว่างภาคการเงินและ
ภาวะโลกรวน

เป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิจัย
และบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ
การเงิน และภาวะโลกรวน
รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมวิธีปฏิบัติด้านการลงทุน
อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ด้านภาวะโลกรวนระดับโลก

สร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร
เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ทีมงาน

Sarinee Achavanuntakul

สฤณี อาชวานันทกุล

สฤณี อาชวานันทกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและนักวิจารณ์สังคม หลังจากทํางานในภาคธนาคารและวาณิชธนกิจกว่า 8 ปีเธอได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ป่าสาละ จำกัด ในปี 2556 โดยมุ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน สิบปีต่อมาเธอก่อตั้ง Climate Finance Network Thailand (CFNT)...

Rapeepat Ingkasit

รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

รพีพัฒน์ เป็นนักเขียนและนักแปลอิสระด้านการเงิน เขาจบปริญญาโทด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมวิจัยประจำ CFNT รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

จินต์ หวังตระกูลดี

จินต์ หวังตระกูลดี

ก่อนเข้าร่วม CFNT จินต์เคยเป็นนักวิจัยอาวุโสที่ บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัทที่มุ่ง “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ในประเทศไทย จินต์เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ผ่านการประเมิน รายงาน และรณรงค์ให้ธนาคารไทยมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวคิดการธนาคารที่ยั่งยืนมากขึ้น...

Kongpob Areerat

ก้องภพ อารีราษฎร์

ก้องภพเคยมีประสบการณ์ที่หลากหลายจากการทำงานในวงการข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นผู้สื่อสารองค์กรและนักวิจัยที่ CFNT ก้องภพจบการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เป็นนักอ่านตัวยง และชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง...

Piraya Rodthong

พิรญาณ์ รอดทอง

พิรญาณ์เป็นผู้ประสานงานที่ CFNT โดยมีบทบาทหลักในการจัดการด้านธุรการและดำเนินการ พิรญาณ์จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิรญาณ์มีความสนใจในการสร้างโลกที่ยั่งยืน...

nawaphat

นวพรรษ จันทร์กระจ่าง

นวพรรษ จบอนุปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตร Carbon Finance จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร และปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...